Med en anerkendende og motiverende tilgang, har jeg erfaret at forandringer skabes. Jeg har kendskab til mennesker med sociale udfordringer og vægter derfor en god relation.

Login kandidat
Login jobcenter