Jeg er uddannet socialpædagog.

Jeg har stor erfaring med at motivere mennesker imod tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet gennem velovervejede praktikpladser. Jeg har derudover et bredt kendskab samt forståelse for diverse diagnoser og tilhørende udfordringer som fx selvskadende adfærd.

Login kandidat
Login jobcenter