Jeg er uddannet socialpædagog.

Jeg har stor erfaring med støttende og motiverende samtaler med mennesker gennem en håndgribelig og målrettet tilgang mhp. tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg har et bredt kendskab til diverse redskaber som fremmer relationsdannelse og sociale færdigheder.

Login kandidat
Login jobcenter