Jeg er uddannet inden for uddannelsesvidenskab og pædagogisk sociologi.

Jeg har stor erfaring med læring og kompetenceudvikling. Jeg arbejder løsningsorienteret mod at skabe muligheder for det enkelte individ på arbejdsmarkedet og har desuden et bredt kendskab til diverse diagnoser.

Login kandidat
Login jobcenter