Jeg er uddannet cand.ling.merc. i sprog og kommunikation.
Jeg har arbejdet som kontaktperson og underviser for udfordrede unge. Endvidere har jeg praktisk erfaring med sorg- og krisehåndtering. Mit speciale omhandlede udviklingen af psykisk sygdom i moderne økonomi og arbejdsliv.

Login kandidat
Login jobcenter