Skip to main content

Videnstung partner med indsatser der fører til forandring

Vi støtter mennesker i deres forandringsproces

Siden 2007 har SamFocus leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser til jobcentre, statslige virksomheder, kommuner og private personer og virksomheder i Danmark. Formålet er at understøtte og guide vejen mod øget livskvalitet, uanset livsvilkår. Målet kan strække sig fra fastholdelse på arbejdspladsen, selvforsørgelse til grundlæggende struktur i hverdagen.

“Vi arbejder gennemgående ud fra, at virkeligheden virker. Vores mindset er rettet mod troen på forandring”

Enisa HabibovicLeder, SamFocus

Mere end 16 års erfaring i at identificere og udvikle ressourcer og kompetencer.

Vi har helt sikkert også det helt rette match til dig

SamFocus tilbyder faglig støtte, der imødekommer den enkeltes behov og udfordringer. På baggrund af en bred vifte af kvalifikationer blandt vores medarbejdere kan vi sikre et korrekt match til netop det du har brug for. SamFocus vægter et match, der har relevante faglige og personlige kompetencesæt, og som kan skabe trygge rammer fra start.

Vi deler gerne ud af vores erfaringer på området

98

Tilfredshed blandt brugerne

16

års erfaring på markedet

10

lokationer på Sjælland

Vi er stolte af vores arbejde

Jeg har samarbejdet med SamFocus i mange år. SamFocus leverer gennemgående et højt fagligt niveau på alle forløb. Samarbejdet er gennemsigtigt og der er højt til loftet i forbindelse med plan for fremdrift og øget effekttal.

AfdelingslederJobcenter

Jeg blev mødt i øjenhøjde, og følte at jeg var en aktiv spiller hele vejen igennem. Jeg fik den karrierevejledning jeg havde brug for. Denne nyorientering skabte nye handlemuligheder, og jeg blev klogere på min genindtrædelse på arbejdsmarkedet.

KandidatSygemeldt

Jeg bruger SamFocus som min tætteste rekrutteringspartner. Min oplevelse er, at SamFocus nøje tilrettelægger den enkeltes ressourcer og kompetencer, hvilket skaber det helt rette jobmatch for mig. Samtidig elsker jeg at bidrage til mit sociale ansvar i det lokale netværk.

ArbejdsgiverPrivat virksomhed

Jeg blev henvist til SamFocus gennem min sundhedsforsikring. Jeg blev tilbudt psykologisk rådgivning, som gav mig klarhed om fremtiden, og konkrete redskaber til at kunne fastholde mig i arbejde.

Privat personPsykologisk rådgivning

Jeg oplevede, at jeg blev taget seriøst fra start, og at mine ønsker og drømme blev en aktiv del af indsatsen. Min konsulent var fleksibel og let tilgængelig for mig, hvilket gav mig tryghed.

KandidatUng

Jeg modtog socialpædagogisk støtte gennem SamFocus. Min kontaktperson støttede mig i at udvikle færdigheder, som jeg grundet min nedsatte psykiske funktionsevne ikke troede at jeg kunne. Jeg tror forskellen for mig gjorde, at jeg følte mig set, hørt og at jeg var tryg. Jeg oplevede en gennemgående fleksibilitet og medinddragende dialog med min kontaktperson.

KandidatSocialpædagogisk støtte

Vi blev tilknyttet en familiebehandler, som havde samme sprogkompetencer, som alle i familien forstod – og som havde grundlæggende kendskab til vores kulturelle baggrund. Det skabte en høj grad af tillid og motivation fra familiens side til at tage imod den støtte og vejledning, som SamFocus tilbød.

ForældreFamiliebehandling