Udsatte ledige skal have hjælp via kontakt til en arbejdsplads og en tværfaglig indsats.

Personer med komplekse problemer, der har brug for hjælp og støtte, kan også have gavn af en arbejdsrettet indsats på en rigtig arbejdsplads selv i få timer om ugen.

For uanset om man er jobparat eller ej, så er udgangspunktet, at tilknytning til en rigtig arbejdsplads skaber større motivation, læring og selvværd, end hvis indsatsen foregår i omgivelser, der er isoleret fra arbejdsmarkedet – også selv om det er i mindre omfang og med støtte og hjælp.

I SamFocus er omdrejningspunktet for vores produkter Motivator og JobMatch netop den tætte kontakt til den virkelige arbejdsplads !

Login kandidat
Login jobcenter