Afklaring af erhvervsevne og belysning af ressourcer og kompetencer i rummelige relevante omgivelser.

SamFocus etablerer typisk opstart i virksomhedspraktik indenfor de første 4 uger af forløbet.

Under praktikken er SamFocus’ coach i løbende tæt dialog med den ledige borger. Coachen holder desuden møde med borgeren og evt. repræsentant fra praktikvirksomheden minimum én gang ugentligt. Så vi sikrer det, at der, hvis der er behov, kontinuerligt kan få rettet ind og at der løbende gives mulighed for vurdering af og dialog om forhold som f.eks.:

• Arbejdstempo
• Behov for pauser
• Justering af arbejdstid
• Justering af arbejdsopgaver
• Skånehensyn
• Behov for støtteperson eller hjælpemidler
• Sociale kompetencer

Coachen er bindeled mellem den ledige og virksomheden i forbindelse med problemer, eller øvrige spørgsmål, der måtte opstå under praktikken.
I tilfælde af udeblivelse, sygdom eller andet og i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt og gavnligt, opsøger coachen borgeren på dennes bopæl for at udrede, støtte og motivere med henblik på fastholdelse i praktikken.

Login kandidat
Login jobcenter