afklaring

Et forløb i SamFocus er for ledige borgere, som har behov for en helhedsorienteret håndholdt indsats med mål i beskæftigelse eller afklaring.

Et forløb i SamFocus er altid helt individuelt tilpasset og sammensat præcist i forhold til den ledige borgers øjeblikkelige ståsted og behov.

Et forløb i SamFocus integrerer sundheds-, social- og den beskæftigelsesmæssige indsats.

Et forløb i SamFocus er kendetegnet ved at SamFocus’ coach og den ledige borger samarbejder tæt gennem et rummeligt, fleksibelt, og så vidt muligt beskæftigelsesrettet forløb. Den ledige borger inddrages, og skal tage medejerskab for processen, så der sikres en kontinuerlig positiv indsats, med fokus på handling og resultater.
Indledningsvis i forløbet afholder SamFocus’ coach og den ledige borger afklarende møder. Borgeren skal fra start deltage aktivt i indsatsen. Coach og borger afklarer i løbende dialog borgerens erhvervsønsker og -muligheder, og der foretages gensidig forventningsafstemning. Coachen har under hele forløbet fokus på borgerens motivation, selvopfattelse og arbejdsidentitet, så det sikres at de opsatte jobønsker er realistiske.

Et forløb i SamFocus kan starte i “intern” virksomhedspraktik fra første dag, eller i et samtaleforløb. Det afhænger helt af borgerens ståsted og behov.

Login kandidat
Login jobcenter