Når kvalifikationer og kompetencer er belyste, kan en systematisk og grundig jobsøgning begynde…

Sideløbende med positiv udvikling/fastholdelse af virksomhedspraktik igangsættes intensiv jobsøgning, i samarbejde med, og for den ledige borger.
Gennem den forberedenede del af forløbet er den ledige borger blevet klar og motiveret til at definere specifikke realistiske jobønsker. SamFocus hjælper til med at etablere kontakt og åbne døre til jobsamtaler, og vi bakker op om den ledige borger ved gennemførsel af samtalerne og hjælper til med alt det praktiske.

Så vidt det er muligt følger vi den ledige i den indledende fase i det nye job, så vi kan sikre fastholdelse af borgerens succes med det nye job.

Login kandidat
Login jobcenter