Løntilskudsordning anvendes, når den ledige ansættes i en privat eller offentlig virksomhed, med løntilskud.
Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, og får derefter refusion efter gældende satser.

Formålet med løntilskudsansættelsen er oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer hos en person der er ledig. Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere når virksomheden ansætter en person med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.
For private løntilskud gælder at løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden, eller tilsvarende fagområde.

Login kandidat
Login jobcenter