INTERN PRAKTIK

Et forløb i SamFocus Motivator er skræddersyet til ledige borgere som kan og skal komme i job, men som grundet distance til arbejdsmarkedet, har brug for at ”øve sig” på at arbejde i trygge rammer, for dermed at få genopbygget og stimuleret sine sociale færdigheder, sin motivation og sin selvtillid.

Motivator giver mulighed for udpræget rummelige forløb og tilpasses helt efter individuelle behov, eksempelvis i forhold til sprogundervisning.

Motivator er også oplagt hvor der er behov arbejdsevnevurdering og rådighedsvurdering.

Det primære formål i er, via arbejdspraktik og tæt opfølgning i velorganiserede, rummelige, trygge og motiverende rammer, at give den ledige borger de bedste muligheder for at udvikle sig til hurtigst muligt at opnå et tilbud om beskæftigelse.

Med Motivator tilbyder SamFocus virksomhedspraktik i tæt samarbejde med en række større virksomheder hvori der på tværs af virksomhedens organisation er etableret praktikpladser.

Vi får således stillet den enkelte virksomheds rammer til rådighed for praktikken.

Et SamFocus coachteam har tilmed base i hver enkelt virksomhed vi samarbejder med.

Vekselvirkningen mellem arbejdspraktikken, omgang med kollegaer og den tætte daglige sparring med SamFocus’ coach giver den ledige borger optimale muligheder for at få nedbrudt barrierer og få stimuleret selvsikkerhed, motivation og sociale færdigheder.

Fokusområder i Motivator er f.eks.:

Login kandidat
Login jobcenter