Forudsætningerne og mulighederne for at finde et job forbedres ved dokumentation på uformelle eller skjulte kvalifikationer og kompetencer.

Et forløb i virksomhedspraktik via SamFocus med mulighed for at demonstrere færdigheder og kompetencer kan danne grundlag for udvidede muligheder for jobsøgning.

Login kandidat
Login jobcenter