Velkommen til Samfocus.dk

SAMFOCUS årgang 2014

Succes for vores kandidater er lig med succes for os.

Vores fokus..

Belysning og udvikling af ressourcer, kompetencer og evner hos vores kandidater og hvordan kandidaterne bedst kan udnytte disse til at få fodfæste i en ny positiv job- eller uddannelsesretning.

Grundig forberedelse og en høj grad af motivation og engagement, det er nøgleord for at vores kandidater bedst muligt kan indgå i en ”ny start” hvad enten det gælder job eller uddannelse.

Fastholdelse af opnået succes ved opmærksom og vedholdende støtte og opbakning i den første kritiske periode af en ny job- eller uddannelsessituation.

Vores udgangspunkt…

Kandidaten og vi mødes altid i øjenhøjde.
Vi skal lære hinanden at kende og vi skal hver især opnå tillid til at forløbet, som vi starter sammen, kan føre til et positivt gennembrud.
Som kandidat i SamFocus er det nødvendigt at bidrage og tage medansvar for den proces som skal ende positivt.
For at skabe motivation og selvtillid starter vi med at kigge indad og definere styrker og kompetencer samt ønsker og drømme.
Dernæst er der som oftest vaner og forhold som skal ændres eller tilpasses.
Grundig klargøring til og forberedelse på en forpligtende hverdag er med til at skabe både forventninger, selvsikkerhed og motivation.
(se tidslinje)

Vores forløb….

Vores arbejde med kandidaten tager udgangspunkt i et af følgende forløb, afhængig af kandidatens ståsted…
Motivator
JobMatch
UngeFocus
MatchFocus
MentorFocus
Forløbene tilpasses og udvikles konstant, for sikring af succes og positive resultater for vores kandidater.
(se overblik)

Vores succes:

For kandidaterne i SamFocus skal et forløb hos os være et samarbejde som kræver medansvar og deltagelse, og som på baggrund heraf munder ud i en ”ny start”.
I SamFocus repræsenterer vores team af medarbejdere mange og alsidige kompetencer. For vores kandidater betyder det sikkerhed for at vi til enhver tid kan matche kanidatens behov med de rigtige kompetencer, afhængig af hvor i forløbet kandidaten befinder sig.

Kvalitetssikring er et nøglebegreb i SamFocus – Vi stræber højt og vi løfter i flok for at nå vores mål.

Vi er…

Vi har organiseret os således at vi i så høj grad som muligt konstant sparer med hinanden og videndeler på tværs af organisationen. Vi er alle tilknyttet regelmæssig gruppesupervision og er alle en del af vores indsats omkring ”Den Motiverende Samtale”.

Kirsten, Carsten og Jimmy fungerer internt som sparringspartnere og mentorer, vi kalder dem interne sagsbehandlere. De binder vores indsats sammen og sikrer således at vores kandidaters behov løbene matches optimalt med vores coaches kompetencer og styrker.
Kirsten, Carsten og Jimmy har overblikket og det er dem som har dialog med Jobcenter / sagsbehandler om vores kandidaters igangværende forløb.

Vores team af coaches er erfarne, veluddannede og specialiserede ildsjæle som repræsenterer en bred vifte af spidskompetencer indenfor netop vores arbejdsområde.
Internt er vores fokus på samarbejde, intern dialog og disciplin omkring vores opgaver, tillige med deling af viden, iagttagelser og erfaringer, da det er yderst vigtigt og kritisk for vores kandidaters succes.

Organisatorisk er vi i SamFocus i konstant bevægelse, det er vi for at sikre at vi hver især hele tiden laver netop det vi er bedst til. Det er vigtigt, for på den måde opnår vi at vores kandidater hele tiden får absolut optimalt udbytte af vores indsats.

Brit Andreasen, Leder

Login kandidat
Login jobcenter