Skip to main content

Vi fremhæver ressourcer frem for begrænsninger.

Siden 2007 har SamFocus leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser til jobcentre, statslige virksomheder, kommuner og private personer og virksomheder i Danmark. Formålet er at understøtte og guide vejen mod øget livskvalitet, uanset livsvilkår. Målet kan strække sig fra fastholdelse på arbejdspladsen, selvforsørgelse til grundlæggende struktur i hverdagen.

SamFocus tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb på et fundament af faglighed, erfaring og evidensbaserede teorier og metodiske tilgange. Efter endt samarbejde med SamFocus er troen genvundet på egne evner. Kriteriet opnås vha. 4 komponenter: empowerment, motivation, kompetenceudfoldelse og forandring.

En cirkulær og individuel proces

Fundamentet i SamFocus’ tilgang er troen på transformation som en cirkulær og individuel proces, der kræver empowerment af kandidaten, specificering af den forandringsteori forløbet beror på, den motiverende samtale og at opøve hensigtsmæssige strategier hen over tid.

Fremfor at betragte kandidatens udvikling som lineær, arbejder SamFocus procesorienteret. Tilgangen beror på mere end 16 års arbejde med mennesker, der har vidnet om, at vejen mod succeskriteriet kan være behæftet med udfordringer, tilbagegang og tab af motivation. Ved at arbejde procesorienteret kan SamFocus opretholde fleksibilitet og således håndtere omskiftelighed, akutte situationer og behov for tilpasning af indsatsen.

Respektfuld og anerkendende dialog

Den røde tråd i indsatsens progressionsproces er den respektfulde og anerkendende dialog, hvor SamFocus har særligt fokus på kandidatens medansvar, ønsker og ressourcer. Målet er selvstændiggørelse og selvforvaltning, men vejen dertil består af den fornødne støtte og vejledning fra SamFocus. Resultatet er, at kandidaten genfinder sine ressourcer, oparbejder nye kompetencer og undgår kompetencetab. Såvel arbejdsrelaterede som personlige og sociale kompetencer.

Med SamFocus som samarbejdspartner tilsikres kandidatens positive udvikling og mod på (arbejds)livet.