Skip to main content

Børn, unge & familier

SamFocus har siden 2007 leveret specialiserede og helhedsorienterede ydelser på tværs af kommuner og jobcentre med formålet at yde nødvendig støtte og omsorg til udsatte børn, unge og familier.

360 graders perspektiv

SamFocus har en løsnings- og helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn, unge og familier.

Vores fokus er på udvikling af ressourcer og mestringsstrategier samt hensigtsmæssige samspilsformer og relationer. Med et løsningsfokuseret perspektiv rettes blikket mod fremtiden og mod dét, der kan forandres.

Med et helhedsorienteret perspektiv tilsikres et 360 graders perspektiv på fx familien, herunder kontekstuelle, relationelle, religiøse, kulturelle, sproglige og sundhedsrelaterede komponenter samt evt. kriseudløsende hændelser, livsplaner og værdier.

SamFocus’ rolle er at agere støtte og sparringspartner med det formål at styrke barnet, den unge samt familiers sammenhængskraft, styrke barnets og den unges selvværd, forebygge konflikter og belastninger samt bryde uhensigtsmæssig vanetænkning. Herudover vægter SamFocus at have fokus på livsstilsfaktorer, der kan øge barnets, den unges og familiens trivsel, fx kost og motion som komponenter i en recovery-proces.

Det helt rette match til barnet, den unge og familien

SamFocus har over 40 konsulenter fastansat. Blandt vores konsulenter har vi bl.a. uddannede pædagoger, socialpædagoger, familiebehandlere, misbrugsbehandlere, psykologer, psykoterapeuter, tidligere fængselsbetjente m.m. 

De har kompetencer indenfor en række områder: barnet og den unges udvikling, kriser, misbrug, svigt og sorg, kulturforskelle i familiestrukturer og opdragelsesformer, kommunikation og forandring samt netværksbaserede indsatser og tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder forebyggende indsatser og foranstaltninger som er skræddersyet til den enkeltes behov.

Ved henvendelse til SamFocus skræddersyer vi indsatsen med de helt rette kompetencesæt omkring forløbet.

Barnet, den unge og familien bliver udstyret med konkrete og udvalgte strategier, som minimerer tilbagefald og fastholder nye, gode vaner, der kan vedligeholde og videreudvikle mestringen af egen situation – også efter forløbet er slut!

Socialfaglige ydelser

Få en let og simpel måde at oprette henvisninger.