Skip to main content

Rådgivning som giver værktøjer til at styrke din mentale sundhed

Vores specialiserede rådgivning henvender sig til dig med fysiske og/eller psykiske udfordringer, herunder særligt stress, angst eller depression.

Formålet er, at du bliver i stand til at mestre egen situation og herpå kan orientere dig mod arbejdsmarkedet igen.

Tilbuddet er skræddersyet og håndholdt og foregår med handlingsorienterede samtaler med en af SamFocus’ psykologer eller psykoterapeuter hvor konkrete mestringsstrategier udforskes, øves og tilpasses.

Tanker kan være abstrakte, og at tale om dem kan være en udfordrende opgave. Derfor arbejder vi i SamFocus ud fra dit personlige kognitive kompas, som skaber en sammenhæng mellem dine tanker, følelser, krop og adfærd, og hvordan disse elementer cirkulært påvirker hinanden.

Det kognitive kompas er et samtaleredskab i SamFocusmetoden, som via flere tilknyttede praksisnære værktøjer og strategier støtter dig med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer i forhold til de udfordringer, du står med.

Du vil i dit forløb opleve, at vi ofte arbejder med metaforer, der hjælper med at sætte ord på og forklare, hvordan du oplever, observerer og interagerer med dine tanker.

I forløbet lærer du en række konkrete, sunde strategier, som er individuelt tilpasset dit behov og situation. Dine strategier klæder dig på til at navigere i tilværelsen af arbejds- og privatliv.

Du vil gennem forløbet arbejde med at udfordre dine gamle antagelser og strategier i forhold til tanker og følelser, og du vil i samarbejde med SamFocus tillære nye konkrete strategier, så du får øvet din evne til at styre din opmærksomhed, og hvordan du forvalter din mentale energi.

På den måde bliver du rustet til bedre at kunne regulere tanker og følelser – og derigennem få øget din livskvalitet.

Skræddersyet ud fra dit behov

Du får tildelt én af vores erfarne og specialiserede erhvervspsykologer eller psykoterapeuter, som du fra første session kan føle dig tryg ved. De metoder og terapiformer der anvendes, har alle videnskabeligt dokumenteret effekt i forhold til din problemstilling og symptomer.

Med udgangspunkt i din aktuelle tilstand og dine ressourcer arbejdes der mod at fremme din selvforståelse og styrke dine handlemuligheder frem mod målet.

Forløbet tilpasses dine behov.

Det er helt op til dig, om du ønsker at gennemføre sessionerne som fysisk fremmøde og / eller online-konsultationer. Mødefrekvens og hyppighed af samtalerne aftales også individuelt, så de tilpasses din aktuelle situation.

Sessionerne retter sig direkte mod kernen af problemet, og du lærer at bryde dine negative reaktionsmønstre der opretholder og vedligeholder problematikken.
Du lærer at forholde dig anderledes til dine tanker og følelser, i stedet for at ændre tankernes indhold.

Vi står klar til alt hjælpe dig i gang med et forløb.