Skip to main content

Funktionsevnebeskrivelse (AMPS)

SamFocus´ funktionsevnebeskrivelse er tiltænkt kandidater, som ikke har mulighed for eller ressourcer til at deltage i en virksomhedspraktik.

Funktionsevnebeskrivelsen kan udarbejdes ved behov for en dybere indsigt i kandidatens generelle funktionsniveau og bidrager til beslutningsgrundlaget for, om et virksomhedsrettet forløb er relevant for den pågældende kandidat.

Funktionsevnebeskrivelsen indeholder en detaljeret og nuanceret beskrivelse af relevante observationer af kandidatens generelle funktionsevne med udgangspunkt i bl.a. helbred, daglige aktiviteter og kandidatens sociale netværk.

SamFocus observerer kandidatens udførelse af daglige gøremål i eget hjem, herunder relevante bevægemønstre og kandidatens adfærd.

Observationer af kandidaten i eget hjem foretages af en medarbejder med relevant socialfaglig indsigt, og som er uddannet ergoterapeut og AMPS certificeret. Denne aktivitetsundersøgelse (AMPS) kan anvendes for at skabe en objektiv indsigt i fysiske og/eller psykiske udfordringers påvirkning på funktionsevnen.

Ved udarbejdelse af funktionsevnebeskrivelsen vil SamFocus desuden observere eventuelle behov for at kompensere for funktionsnedsættelser ved brug af hjælpemidler.

Få en let og simpel måde at oprette henvisninger.