Skip to main content

Beskæftigelsesfremmende mestringsforløb

Vores formål i mestringsforløbet er, at den enkelte bliver i stand til at mestre egen situation og herpå kan orientere sig mod arbejdsmarkedet. SamFocus og kandidaten udvikler i fællesskab konkrete værktøjer, øvelser og redskaber specifikt udvalgt og tilpasset til at kunne anvendes på arbejdspladsen samt i hverdagen under og efter forløbet, mhp. at opnå øget mestring af egen unikke situation. Målet er, at kandidaten trods fysiske- og psykiske udfordringer kan betragte beskæftigelse og/eller uddannelse som en ønskværdig destination fremfor et usikkert og ufremkommeligt land.

Når vi arbejder med afsæt i metakognitiv terapi arbejder vi med formålet om at lade negative tanker være og ikke at handle på dem
– Vi arbejder ikke med afsæt i at få dem til at forsvinde.

Vores mestringsforløb handler først og fremmest om at identificere den enkeltes kognitive opmærksomhedssyndrom og reaktionsmåde overfor negative tanker.

Vores erfaringer viser, at alle mennesker med psykiske helbredsproblemer kan lære at genvinde kontrollen over deres negative tanker og derved ændre adfærd fremfor i stedet ufrivilligt at holde liv i dem. Vores erfaring viser, at det udelukkende er et udtryk for uhensigtsmæssige tankevaner, som er 100% underlagt den enkeltes kontrol.

Vi tilegner derfor strategier til at træne den enkeltes evne til at give negative tanker mindre opmærksomhed.

Vores erhvervspykologer og psykoterapeuter arbejder med detached mindfulness som en måde at forholde sig til svære tanker og følelser, og tilegne sig strategier til at undlade at engagere sig i dem.

Den enkelte bliver udstyret med konkrete og udvalgte strategier, som danner, hvad vi betegner som, “den enkeltes eget personlige kognitive kompas”, hvis grundantagelse er, at menneskets psykiske tilstand ikke defineres af ydre faktorer, men snarere af måden vi forholder os til dem på.

Få en let og simpel måde at oprette henvisninger.