Skip to main content

Specialiseret psykologisk rådgivning

I SamFocus bliver den ansatte udstyret med konkrete og udvalgte strategier, som danner, hvad vi betegner som, “den enkeltes eget personlige kognitive kompas”, som minimerer tilbagefald og fastholder nye, gode vaner, der kan vedligeholde og videreudvikle mestringen – også efter forløbet er slut!

Øget selvindsigt

Vi arbejder ud fra den ansattes personlige kognitive kompas, hvis grundantagelse er, at menneskets psykiske tilstand ikke defineres af ydre faktorer, men snarere af måden vi forholder os til dem på.

Vores formål er, at den ansatte bliver i stand til at mestre egen situation og herpå kan orientere sig mod at fastholdes og/eller genindtræde i deres plads på arbejdspladsen.

Udvikle & tilegne strategier

I forløbet udvikles i fællesskab konkrete værktøjer, øvelser og redskaber specifikt udvalgt og tilpasset til at kunne anvendes på arbejdspladsen samt i hverdagen under og efter forløbet, mhp. at opnå øget mestring af egen unikke situation. Målet er, at den ansatte trods fysiske- og psykiske udfordringer kan betragte deres arbejdssituation som en overskuelig og ønskværdig destination fremfor et usikkert og ufremkommeligt land.

Effektive og holdbare effekter

Vores erfaringer viser, at alle mennesker med psykiske helbredsproblemer kan lære at genvinde kontrollen over deres negative tanker og derved ændre adfærd fremfor i stedet ufrivilligt at holde liv i dem. Vores erfaring viser, at det udelukkende er et udtryk for uhensigtsmæssige tankevaner, som er 100% underlagt den enkeltes kontrol.

Vi tilegner derfor strategier til at træne den enkeltes evne til at give negative tanker mindre opmærksomhed.

Vores erhvervspykologer og psykoterapeuter arbejder med detached mindfulness som en måde at forholde sig til svære tanker og følelser, og tilegne sig strategier til at undlade at engagere sig i dem.

Vil du vide mere?
Book et uforpligtende møde

Ring til os på 72 16 18 10

Vi står klar til alt hjælpe dig i gang med et forløb.