Skip to main content

Stressforebyggelse på arbejdsplads

Vores specialiserede faglige team tilbyder fleksible løsninger, som tilgodeser din virksomheds behov og skaber målrettede og forebyggende resultater. Derfor er det vigtigt som arbejdsplads at have en vedvarende opmærksomhed på, hvordan man forebygger og håndterer stressbelastninger i virksomheden, da dette i sidste ende kan skabe store besparelser og forebygge (langtids)sygemeldinger.

Vores specialiserede faglige team er eksperter i at øge den enkeltes selvindsigt, refleksionsniveau og forudsætninger for at styrke dennes fysiske og psykiske funktionsniveau ved brug af forskellige metodiske- og terapeutiske tilgange. Tilgangene bruges til at afmystificere og forebygge sygefravær.

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress i virksomheder

Vores rådgivning har fokus på øget mestring af egen situation samt forebyggelse af tilbagefald ved brug af en række evidensbaseret metoder- og terapiformer.

Vores forløb handler ikke om at fjerne udfordringerne, men om at lære at håndtere det, der føles svært, på en mere hensigtsmæssig måde.

Stress indvirker på vores evner til at holde overblik, træffe nye beslutninger og tænke kreativt. Et særligt fokus på stressforebyggelse er derfor ikke bare godt for bundlinjen på sigt. Det sikrer også en vedvarende kvalitet i arbejdet og skaber fokus på godt arbejdsmiljø blandt ledere og medarbejdere. Derfor bliver den enkelte udstyret med konkrete og udvalgte strategier, som danner, hvad vi betegner som, “den enkeltes eget personlige kognitive kompas”, som minimerer tilbagefald og fastholder nye, gode vaner, der kan vedligeholde og videreudvikle mestringen – også efter forløbet er slut!

Vil du vide mere?
Book et uforpligtende møde

Ring til os på 72 16 18 10

Vi står klar til alt hjælpe dig i gang med et forløb.