Skip to main content

Sundhedsfaglig screening

Under screeningen udføres sundhedsfaglige øvelser og tests og der udformes en kort og konkret beskrivelse af kandidatens aktuelle skånehensyn, samt eventuelle behov for handicapkompenserende ordninger.

SamFocus´ sundhedsfaglige screening er individuelt tilpasset den enkelte kandidats nuværende ståsted og beskriver kandidatens samlede udfordringer i relation til kommende arbejdsfunktion. Dette da der er forskel på sværhedsgraden af de enkelte lidelser.

Screeningen skaber et konkret overblik over midlertidige som varige skånehensyn for kandidaten, og afdækker eventuelle behov for kompenserende ordninger.

SamFocus´ sundhedsfaglige personale tager en faglig vurdering af mulighederne for brug af særlige arbejdsredskaber og støtteordninger i forbindelse med den kommende arbejdsmarkedsrettede indsats ved en virksomhed.

SamFocus tilbyder ligeledes, at vores ergoterapeuter kan foretage en ergonomisk vurdering af en konkret arbejdsstation ved opstart af virksomhedspraktik.

Det rette virksomhedsmatch afhænger af de afklarede kompromitterende helbredsmæssige og/eller sociale faktorer der spiller ind.

Få en let og simpel måde at oprette henvisninger.