Skip to main content

Virksomhedsrettede indsatser

I SamFocus tænker vi virksomhedsrettet i alle aktiviteter. Vi identificerer mulige match ud fra borgerens kompetencesæt, ønsker, drømme og tidligere erfaring, sat overfor arbejdsmarkedets behov. Vi afsøger borgerspecifikke jobåbninger fra forløbets start.

Vi prioriterer det varige og effektive match

Det skinner igennem allerede i opstartssamtalen, hvor vi med kandidaten som samtaleleder, finder frem til værdier, motivationsfaktorer og kendte mål og delmål mod beskæftigelse.

Få troen på job

I SamFocus betyder forandring, at borgere udvikler sig i en positiv retning. Forandring er ikke kun målbare effekter men også ændringer i mindset, selvværd og troen på job.
Vi måler progressionen, og vi strukturerer forandringen i overskuelige job- og uddannelsesmål, og booster kandidatens forandringsmuligheder gennem vores viden, erfaring og netværk.

Formålet er at opnå beskæftigelse, uddannelse, raskmelding eller udvikling og opkvalificering til anden forsørgelse. Hertil har vi stor fokus på etablering af ordinære timer eller i umiddelbar forlængelse af forløbet, sekundært praktik mhp. beskrivelse af borgerens nuværende ståsted ift. arbejdsmarkedet eller løntilskud.

Håndholdt indsats 

Der er ugentlig opfølgning mellem borger og fast tilknyttet jobcoach. I fællesskab med borgeren søges ugentligt, intensivt efter job, fleksjob eller praktik. Ved praktik følger jobcoach borger gennem hele praktikken, og har ugentlig opfølgning med borger og arbejdsgiver.
Borgerens arbejdsevne udvikles og afklares, og der er konstant fokus på etablering af løntimer og udvikling af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Få en let og simpel måde at oprette henvisninger.