Jeg er uddannet Cand. Soc. med en bachelor i uddannelsesvidenskab og en kandidat i psykologi i interkulturelle relationer.

Jeg har megen viden om inklusion og integration samt en bred erfaring med at hjælpe unge og voksne med forskellige psykosociale udfordringer. Jeg arbejder ud fra en anerkendende og holistisk tilgang, hvor jeg hjælper individer med at reflektere over og justere på deres adfærd og handlemønstre for at opnå succes og trivsel i hverdagen.

Login kandidat
Login jobcenter