Jeg har en akademiuddannelse i ledelse

Jeg har stor erfaring med tilknytning og fastholdelse af unge mennesker til arbejdspladsen og arbejder med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer. Min tilgang er en motiverende og støttende adfærd med respekt for det enkelte individ.

Login kandidat
Login jobcenter