Jeg er uddannet socialrådgiver og stressvejleder

Jeg har flere års erfaring med at støtte psykisk sårbare personer med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jeg har opnået en god erfaring med at frembringe faglige, sociale og personlige kompetencer samt lave forløbsplaner, sætte progressionsmål op og arbejde procesorienteret i samarbejde med den enkelte borger.

Login kandidat
Login jobcenter