Jeg har en kandidat i pædagogisk sociologi og en PBA i Ernæring og Sundhed.

Jeg har erfaring i at støtte, motivere og udvikle mennesker med sociale udfordringer. Jeg arbejder med en empowerment-strategi og tager altid udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og udfordringer.
Jeg har desuden erfaring med at vejlede og skabe grobund for livsstilsændring og sundhedsfremme.

Login kandidat
Login jobcenter