Jeg har en professionsbachelor i pædagogik.

Jeg har en bred erfaring i det tværfaglige samarbejde med bl.a. jobcenter, sagsbehandlere, psykiatri og uddannelsessystemet. Jeg benytter min pædagogiske viden og arbejder i relationen med fokus på empati og forståelse samtidig med, at borgeren skal føle sig mødt i sine udfordringer.

Login kandidat
Login jobcenter