Jeg er uddannet socialrådgiver.
Jeg har erfaring med det helhedsorienterede arbejde, hvor der især lægges vægt på den enkeltes forudsætninger og udfordringer. Min tilgang til andre mennesker er anerkendende og støttende med fokus på den positive udvikling.

Login kandidat
Login jobcenter