Jeg har en akademiuddannelse i Ledelse

Jeg har bred erfaring med at støtte og motivere mennesker, og har som tidligere virksomhedskonsulent især arbejdet med kandidater på fleksydelse og sygedagpenge med vejledning omkring mulighederne på arbejdsmarkedet. Min erfaring dækker ligeledes over vejledning omkring jobsøgningsstrategi, herunder udarbejdelse af ansøgningsmateriale, digitale platforme og networking.

Login kandidat
Login jobcenter