Jeg har været leder i dagligvarebranchen i mange år og læser HD 2.del

Jeg er passioneret omkring menneskers trivsel og udvikling, og som coach bygger jeg videre på den passion og arbejder målrettet på at skabe blivende forandringer hos den enkelte. Jeg har stor erfaring med at motivere og inspirere mennesker til at skabe mening og indhold i deres eget liv igennem nærvær, ærlighed og støtte.

Login kandidat
Login jobcenter