Jeg er uddannet Cand.soc i Socialvidenskab.

Jeg har bred erfaring med personer, der lever på kanten af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet – særligt med personer, som har haft en fortid præget af kriminalitet eller misbrugsproblematikker.

Derudover sætter jeg stor værdi i at fremme den enkeltes egenskaber, således der skabes grobund for en positiv menneskelig udvikling.

Login kandidat
Login jobcenter