Jeg er uddannet cand. Pæd. i uddannelsesvidenskab og kandidat i pædagogisk psykologi.

Jeg har erfaring indenfor den specialpædagogiske praksis, hvor jeg har opnået viden med at sikre udvikling og trivsel hos personer med diagnoser samt generelle indlærings- og funktionsnedsættelser. Ligeledes har jeg viden om forskellige læringsstile, etablering af støtteformer til at opnå struktur og øget koncentration i hverdagen samt kompetenceafklaring.

Login kandidat
Login jobcenter