Jeg er uddannet Cand. Soc. i politisk kommunikation og ledelse. Jeg har stor erfaring i ligestillingsarbejdet og har erfaring fra fagbevægelsen, hvor jeg igennem forskellige indsatser har arbejdet for at forbedre udsatte gruppers vilkår på arbejdsmarkedet.

Jeg har primært arbejdet med etnisk ligestilling og ligestilling af personer med handicap ift. indslusning på arbejdsmarkedet – blandt andet ved hjælp af mentorordninger.

Login kandidat
Login jobcenter