Jeg er uddannet sociolog med speciale i recovery.

Jeg har erfaring med at motivere, støtte og udvikle mennesker med sociale udfordringer. Jeg tager altid udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og udfordringer og besidder derudover en bred viden om socialt liv, sociale relationer og recovery.

Login kandidat
Login jobcenter