Jeg er uddannet socialrådgiver

Jeg har en bred erfaring på beskæftigelsesområdet og et stort kendskab til lovgivningen samt erfaring med udarbejdelse af rehabiliteringsplaner. Endvidere har jeg erfaring med personlig udvikling og med belastede unge med en kriminel baggrund.

Jeg arbejder løsningsorienteret med opstilling af delmål samt en anerkendende tilgang med fokus på at inddrage borgeren i egen sag med fokus på den enkeltes muligheder og ressourcer frem for begrænsninger.

Login kandidat
Login jobcenter