Jeg er uddannet folkeskolelærer med en kandidat i pædagogisk psykologi

Størstedelen af min erfaring udspringer af arbejdet med borgere, der på forskellige områder i tilværelsen står i marginale positioner. Særligt har jeg haft fokus på helhedsorienteret forebyggelse, hvor det handler om at undersøge, hvordan der i samarbejde med virksomheder og foreninger kan skabes muligheder for, at borgere overskride deres marginalisering.

Login kandidat
Login jobcenter