Jeg er uddannet coach og har en kandidat i Kommunikation og Sundhedsfremme.

Jeg har arbejdet som mentor og sundhedsvejleder og har bred erfaring med at støtte og motivere mennesker med psykiske og fysiske udfordringer i livsstilsændringer og recovery. Jeg arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor den enkeltes mulighed for en positiv udvikling er i centrum.

Login kandidat
Login jobcenter