Jeg er uddannet socialrådgiver.
Jeg har stor erfaring med, at motivere og støtte udsatte mennesker og give dem redskaber til hvordan de kan takle deres komplekse problematikker. Jeg har stor kendskab til misbrugsproblematikker, samt misbrugers adfærdsmønstre.

Login kandidat
Login jobcenter