Jeg er uddannet SOSU-assistent og coach. Jeg har stor erfaring inden for sundhedsområdet og har de sidste 10 år arbejdet i både psykiatri, ældrepleje og sygehusområdet med recovery-modellen. Jeg har ligeledes arbejdet med misbrugsproblematikker og rehabilitering.

Login kandidat
Login jobcenter