Jeg er uddannet Social- og Sundhedsassistent

Jeg har et bredt kendskab til mennesker med diagnoser og misbrug. Jeg arbejder ud fra den enkeltes behov, ressourcer og problemstillinger og har stor erfaring i arbejdet mennesker, der har personlige og faglige udfordringer. Jeg anvender og har meget erfaring i at afholde den motiverende og støttende samtale.

Login kandidat
Login jobcenter