SamFocus (samarbejde + focus) er en konsulentvirksomhed som formidler positiv forandringsproces til ledige og til udsatte borgere.
SamFocus leverer specialiserede ydelser til jobcentre i hele landet med formålet at bringe ledige borgere i job eller uddannelse og opnå selvforsørgelse.

Vores fokus…

Belysning og udvikling af ressourcer, kompetencer og evner hos vores kandidater og hvordan kandidaterne bedst kan udnytte disse til at få fodfæste i en ny positiv job- eller uddannelsesretning.

Grundig forberedelse og en høj grad af motivation og engagement, det er nøgleord for at vores kandidater bedst muligt kan indgå i en ”ny start” hvad enten det gælder job eller uddannelse.

Fastholdelse af opnået succes ved opmærksom og vedholdende støtte og opbakning i den første kritiske periode af en ny job- eller uddannelsessituation.

Vores udgangspunkt…

Vi møder hinanden i øjenhøjde.
Vi skal lære hinanden at kende og vi skal hver især opnå tillid til at forløbet, som vi starter sammen, kan føre til et positivt gennembrud.
Som kandidat i SamFocus er det nødvendigt at bidrage og tage medansvar for den proces som skal ende positivt.
For at skabe motivation og selvtillid starter vi med at kigge indad og definere styrker og kompetencer samt ønsker og drømme.
Dernæst er der måske vaner og forhold som skal ændres eller tilpasses.
Grundig klargøring til og forberedelse på en forpligtende hverdag er med til at skabe både forventninger, selvsikkerhed og motivation.

Vores succes…

For kandidaterne i SamFocus er et forløb hos os et samarbejde som kræver medansvar og deltagelse, og som på baggrund heraf munder ud i en ”ny start”.

Kvalitetssikring er et nøglebegreb i SamFocus – Vi stræber højt og vi løfter i flok for at nå vores mål.

Vi er…

Vi har organiseret os således at vi i så høj grad som muligt konstant sparer med hinanden og videndeler på tværs af vores organisation. Vi er alle tilknyttet regelmæssig gruppesupervision og er alle en del af vores indsats omkring ”Den Motiverende Samtale”.

I SamFocus repræsenterer vores team af medarbejdere mange og alsidige kompetencer. For vores kandidater betyder det sikkerhed for at vi til enhver tid kan matche kanidatens behov med de rigtige kompetencer, afhængig af hvor i forløbet kandidaten befinder sig.

Internt er vores fokus på samarbejde, intern dialog og disciplin omkring vores opgaver, tillige med deling af viden, iagttagelser og erfaringer, da det er yderst vigtigt og kritisk for vores kandidaters succes.

Organisatorisk er vi i SamFocus i konstant bevægelse, det er vi for at sikre at vi hver især hele tiden laver netop det vi er bedst til. Det er vigtigt, for på den måde opnår vi at vores kandidater hele tiden får absolut optimalt udbytte af vores indsats.

Login kandidat
Login jobcenter