Tilknytning af mentor kan tilbydes når et menneske har behov for ekstra støtte til at opnå eller fastholde job, uddannelse, praktik, løntilskud eller et andet tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses indsats.

Mentorordningen kan bruges til alle borgere i alle matchgrupper, som har brug for ekstra støtte for at kunne opnå eller fastholde et tilbud.

Med førtidspen­sionsreformen skal mentorens støtte sikre tilknytning og fastholdelse i de aktiviteter og tilbud, som er fastlagt i rehabiliteringsplanen. Mentoren kan dermed være med til at styrke en lang række aktiviteter, som tilsammen vil være beskæftigelsesrettede, men hvoraf en del tilbud vil være med hjemmel uden for lovgiv­ningen om beskæftigelse.

 

LOVGIVNINGEN…

Pointer vedr. brug af mentorer i den nye førtidspensionsreform findes i § 68 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i tilknyttede bemærkninger til loven:
• At målgruppen primært er borgere under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed
• At mentorstøtte kan indgå som en del af aktiviteterne i et ressourceforløb
• At rehabiliteringsteamet skal vurdere behovet for et mentortilbud
• At den koordinerende sagsbehandler løbende vurderer behovet for og omfanget af mentorindsatsen
• At mentorindsatsen særligt bør overvejes, når borgeren ikke deltager aktivt i forløbet

De centrale pointer vedr. brug af mentorer i lov om aktiv beskæftigelse findes i §§ 31B – 31F.
• Det overordnede formål med mentoren er at hjælpe borgeren til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse
• Mentorfunktionen kan placeres på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser under forudsætning af, at mentoren udfører et stykke arbejde, som man ikke forventer, at institutionen eller virksomheden normalt ville varetage
• Omfanget af mentorfunktionen fastsættes ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos borgeren

 

 

 

 

Login kandidat
Login jobcenter