I SamFocus arbejder vi naturligt ofte på tværs af faggrænserne i det etablerede system, når vi kommer helt tæt på mennesker som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, og som har udfordringer langt ud over at de mangler beskæftigelse.
Vi anbefaler at samle indsatsen som støtte og den beskæftigelsesmæssige “under samme tag”. Således sikres borgeren kontinuitet, enkel og direkte kommunikation og få kontaktpersoner.
Myndigheden sikres en samlet retningsorienteret indsats som på én gang er kvalitativ og rationel.

 

Støtteforanstaltninger i serviceloven med snitflader til mentorordningen:

§ 83 omhandler omsorg og personlig pleje i hjemmet for personer, der ikke selv kan varetage dette på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 85 er en socialpædagogisk støtte til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og omhandler optræning eller vedligeholdelse af færdigheder i hjemmet eller i relation til kommunens øvrige behandlings­ eller omsorgstilbud samt støtte i tilgangen til sociale netværk.

§ 99 omhandler støtte til personer med sindslidelser og personer med et stof­ eller alkoholmisbrug, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Login kandidat
Login jobcenter