I SamFocus er målet med vejledning at stille pædagogiske kompetencer, viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling.

Vores vejledning omhandler typisk:

 

I vores arbejde på tværs af faggrænserne i det etablerede system, kommer vi helt tæt på mennesker som befinder sig udenfor uddannelsessystemet eller på kanten af arbejdsmarkedet, og som har udfordringer langt ud over at de mangler uddannelse eller beskæftigelse.

For disse mennesker anbefaler vi at samle indsatser som vejleder og den beskæftigelsesmæssige “under samme tag”. Således sikres borgeren kontinuitet, retningsstabilitet, enkel og direkte kommunikation og få kontaktpersoner.
Myndigheden sikres en samlet retningsorienteret indsats som på én gang er kvalitativ og rationel.

 

 

 

Login kandidat
Login jobcenter