§85 – Socialpædagogisk bistand

Denne indsats er kendetegnet ved 100 % håndholdt støtte, udvikling og fastholdelse. SamFocus’ coach tilknyttes borgeren gennem et fuldstændigt individuelt tilpasset forløb der tager udgangspunkt i pågældendes egne behov og forudsætninger og gives med respekt.

Indsatsen bygges op som en vekselvirkning mellem coachens indsats og andre relevante, nødvendige ydelser.

Grundelementet i forløbet er personens tilknyttes et fast SamFocus team bestående af koordinator og coach. Det elementære i indsatsen er det relations skabende arbejde. Hertil kan komme samarbejde med specialister. Forløbets endelige indhold, som skal sikre, at de ønskede mål i handleplanen opnås, planlægges ud fra personens konkrete situation.

Login kandidat
Login jobcenter