Den 1. januar 2013 trådte en en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft.

Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet.

Ressourceforløb målrettet den enkelte borger er kernen i den nye indsats.

Samtidig er fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne.

Login kandidat
Login jobcenter