Bevilling af fleksjob er som udgangspunkt midlertidig, og den ansatte i fleksjob får løn for den arbejdsindsats, vedkommende reelt yder. Derudover får den ansatte i fleksjob et tilskud til lønnen fra kommunen.

Fleksjob bevilliges for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob.

Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

I SamFocus har vi bred og solid erfaring med etablering af fleksjob, og et forløb i SamFocus vil oftest danne grundlag for at det rette match mellem fleksjob’er og virksomhed opnås. 

Login kandidat
Login jobcenter