SamFocus leverer en særlig skræddersyet indsats til ledige borgere som er kommet for langt væk fra arbejdsmarkedet, og som har alvorlige udrednings- og afklaringsproblematikker. 


Indsatsen, som vi arbejder med under betegnelsen MatchFocus, er typisk rettet mod borgere som:
er vanskelige at udrede og afklare, f.eks. fordi de:
ikke møder op til aftaler.
eller
allerede har været tilknyttet en beskæftigelsesindsats – måske i form af flere forskellige forløb – som er afsluttet uden positivt resultat, på grund af problemer/forhindringer hos borgeren.
eller
har været eller er fritaget fra aktivering grundet lægelige eller andre helbredsmæssige afklarende tiltag.

MatchFocus henvender sig således til borgere med forskellige barrierer, som indledningsvis ikke er klar til positivt at modtage den mere virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats. Disse borgere kan eksempelvis have sociale fobier, psykiske eller somatiske lidelser, og nogle kan have behov for en indsats mod alkohol- eller stofmisbrug eller anden behandling. Endelig kan det være borgere som grundet sygdomsforløb er kommet for langt væk fra arbejdsmarkedet.

Målgruppe
Ledige på kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge eller anden offentlig forsørgelse, primært placeret i matchgruppe 2 og 3.

Formål
Formålet er at få afklaret den ledige borger til rette forsørgelsesgrundlag.

Gennem et, på én gang rummeligt, fleksibelt, tværfagligt og udpræget handlings- og resultatorienteret forløb, at sikre en kontinuerlig positiv indsats omkring borgeren – så vidt muligt i retning af beskæftigelsesmæssig afklaring.
Afklaring således:

At borgeren positivt kan modtage en beskæftigelsesrettet indsats
eller
at borgeren tilknyttes uddannelse med henblik på efterfølgende beskæftigelse
eller
at borgeren fastholdes i videre forløb rettet mod beskæftigelse på særlige vilkår

Alternativt, at den ledige borger afklares til pension, fleksjob eller revalidering.

 

Login kandidat
Login jobcenter