Helhedsorienteret vurdering af behov for indsats inden for sundhed, beskæftigelse og det sociale område med formål i at få udarbejdet Indsatsplan…

BRUG FOR ALLE er et initiativ som skal sikre formulering af konkret mål for job eller uddannelse, herunder skal indledningsvis afdækkes:

Beskæftigelses- og uddannelsesmæssig baggrund
Kompetencer
Succeser og ønsker
Sociale- og helbredsmæssige forhold

Et forløb i SamFocus danner grundlag for registrering og indsamling af al relevant information til hjælp ved udarbejdelse af Indsatsplanens del 1, som er grundlag for møde med det tværfaglige team.

 

Login kandidat
Login jobcenter